Превоз

Патничко Осигурување

Полисата за патничко осигурување овозможува заштита и сигурност во текот на привремен престој во странство и гарантира покривање на евентуални трошоци во случај на неопходна медицинска помош заради ненадејна болест или последици од несреќен случај или незгода.

Јоцо Турс Ви нуди најквалитетно патничко осигурување за сите дестинации во светот, како и за соседните земји, кое опфаќа одлична територијална здравствена покриеност.

За повеќе информации побарајте не на телефонскиот број +389 31 429 426 или +389 71 376 426 или повелете во нашата канцеларија на Октомвриска Револувија бр.58 Куманово